Asfaltare secțiune de drum aferentă magistralei de metrou M4 – stația Laminorului.